jeudi 21 juin 2007

actualité turc.

L'actualité turc est en ce moment très mouvementée avec les attentats suicides,comme le plus sanglant a eu lui il a quelques semaines dans la capitale Ankara.
Le bilan de cet attentat qui a été perpétré et organisé par les PKK(organisation terroriste) avait fait une dizaines de mort et le double de blessé.
Globalement ce fléau apparait lors des proximités électorales qui tente de perturber les élections tant législative que présidentielle .
En Turquie le président est élu par la voie parlementaire.
Lors de ces élections le parlement avait élu à la majorité abdullah gul qui était très contesté par le port du turban de sa femme.
Cependant l'opposition avait déposé une plainte auprès du conseil constitutionnel pour demander la révocation de la nomination de abdullah gul sous prétexte qu'il n'a pas obtenu les 367 voies nécessaire pour être élu.
Peu après cette déposition l'armée avait interféré en disant qu'elle voulait un état laïque.
De ce fait effectivement cet élection a été révoqué et renvoyée a une date ultérieure pour une réélection.
D'après cette succincte synthèse de l'actualité turque nous pouvons en déduire que la laïcité tient une place culminante dans l'état turque même qu'elle soit musulmane.
La turquie a aussi beaucoup d'ambigüité pour une intervention militaire ou non dans le nord de l'irak,car des terroristes(pkk) penetrent en turquie illegalement et commettent des attentas inéluctables.
Elle hésite,car ça peut avoir des impacts pernicieux sur l'economie.

mercredi 18 avril 2007

hazireti muhammed aleyselam. ve tip


Dinin amacı insanlara doğru yolu göstermek, Allah rızasına uygun bir hayatın kurallarını vermek, imtihan için yaratılmış geçici dünya hayatında insanların kulluk imtihanını kazanmalarına ve böylece iki cihanda mutlu olmalarına yardımcı olmaktır. Dinin amacı, insanların kendi akılları ve beşeri bilgi edinme yollarıyla ile elde edebilecekleri ve gelişme çizgilerine göre geliştirecekleri bilgiler, teknik ve teknoloji konularında bilgi vermek değildir. Bu konularda yeri geldikçe verilen misaller ve bilgiler amaç değildir,bu konularda insanları bilgilendirmek için verilmemiştir; dinin amacına yardımcı olsun, imanı ve din duygusunu güçlendirsin diye verilmiştir.

Allah Teâlâ yüceler yücesi, akıl ve fikrin kavrama kapasitesinin ötesinde bir varlık olduğu için, O’nun kullarına hitabı doğrudan (insanların konuşmaları ve bilgi alış verişinde bulunmaları şeklinde) olmamış, peygamberler vasıtasıyla olmuştur. Peygamberler de beşer (insan türünden) olduğu için din bilgisi onlara vahiy denilen ve keyfiyeti bilinmeyen ilâhî bir dil veya iletişim aracı ile verilmiştir. Peygamberler bu vahyi alacak şekilde eğitilmişler, aldıkları vahyi muhatapları olan insanlara eksiksiz fazlasız iletmişlerdir. Peygamberlerin vahiy alıp iletmekten başka da vazifeleri olmuştur; bunların en önemli ikisi vahyi açıklamak ve yaşayışlarıyla ümmetlerine örnek olmaktır. Bir insanın diğerine örnek olabilmesinin ilk şartı kendi türünden olması ve yaptıklarının başkalarınca da yapılabilmesidir. Eğer peygamberlerin bütün hayatları olağanüstü mucizelerle dolu olsaydı, sıradan insanlara örnek olamazlardı. Onların örnek olmaları, iradeye bağlı ve her isteyenin yapabileceği fiillerde en güzeli, en doğruyu yaparak gerçekleşmiştir.

Peygamberimizin (s.a.) söz ve davranışlarının tamamı, ümmete örnek ve bağlayıcı olma yönünden aynı değildir. Kendine mahsus olanları, beşer olmasından kaynaklananları, nafile ve farz olanları, devlet başkanı, hakim, hakem olarak yaptıkları, tavsiye ve teşvik mahiyetinde olanları... vardır.

Kadı Iyâd isimli âlim (v.544/1149), İslam dünyasında bir zamanlar en fazla okunan kitaplardan biri olan ve Peygamberimizin şekil ve şemailini, ahlak ve özelliklerini anlatan eş-Şifâ isimli eserinde O’nun beşeri yönünü şöyle açıklamaktadır: “Resûlullah da (s.a.) diğer peygamberler gibi beşer nev’indendir (yani cin, melek veya başka türden bir yaratık değil, insandır), O’nun cismi ve dış varlığı tamamen beşerîdir, diğer insanlar için caiz ve vaki olan hastalıklar, değişmeler, acılar, sancılar ve ölüm O’nun için de caizdir...Allah resûlü hastalanmış, inlemiş, soğuk ve sıcaktan etkilenmiş, acıkmış, susamış, öfkelenmiş, canı sıkılmış, usanmış, yorulmuş, zayıflamış, yaşlanmış, bineğinden düşüp yaralanmıştır, inkarcılar kendisini yaralamış ve dişini kırmışlar, zehirli et vermişler, sihir yapmışlardır. O da maddi ve manevî araçlara/çarelere başvurarak tedavi görmüş, tedbirler almış nihayet Büyük Dostuna kavuşmuş ve dünyayı terketmiştir...

Hz. Peygambere eşi Zeyneb bt. Cahş bal şerbeti sunmuş ve bu yüzden onun yanında biraz fazla kalmıştı. Bunu kıskanan diğer iki eşi “Ağzından kötü bir koku geliyor, içtiğin bal şerbetinden olmalı!” deyince bir daha bal şerbeti içmemeye azmetmiş, olayın arkasından gelen vahiy, kadınlarını memnun etmek için Allah’ın helal kıldığı bir nesneyi kendisine haram kılmasının (bir daha içmeyeceğim demesinin) uygun olmadığını açıklamıştır (Tahrîm: 66/1).

Medine’ye gelip hurma ağaçlarının erkek hurmalarla tozlaştırılması (bir nevi çiftleştirilmesi) olayını ilk görünce “Bunu yapmasanız olmaz mı?” demiş, sahâbe yasakladığını zannederek tozlaştırmayı terk etmişler ve hurmalar iyi ürün vermemiştir. Durum kendisine arz edilince “Ben yalnızca yapmasanız olmaz mı dedim, yasaklamadım, bu dünya işidir, siz onu daha iyi bilirsiniz.” buyurmuştur. Bu örneklere göre “O, kendi arzusuna göre konuşmaz, o (söylediği veya tebliğ ettiği) kendisine vahy edilen Allah sözüdür” mealindeki âyeti (Necm: 53/4 ) genel mânada değil, özelleştirerek almak ve şöyle yorumlamak gerekmiştir: Onun tebliğ ettiği vahiydir veya din olarak söyleyip yaptıkları vahiydir, beşer olarak, dinle alakası olmayan (mübah alanda) söyleyip yaptıkları kendine aittir; beşeri bilgi ve tecrübesine dayanır. Ancak O, hiçbir zaman Allah rızasına aykırı bir şey söylemez ve bir davranışta bulunmaz, yanılarak bulunması halinde ise derhal vahiy yoluyla düzeltilir.

Sevgili Peygamberimiz (s.a.) hem kendisi hastalandıkça hem de çevresindekilerin sağlıkları bozulunca çeşitli tedavi yolları ve ilaç olarak kullanılan nesnelerden bahsetmiş, bunları tavsiye etmiştir. Bazı araştırmacılar bunların tamamının veya çoğunun vahiyle bildirildiğini, isabetli olduğunu, yanlış veya yetersiz olma ihtimalinin bulunmadığını, bu mânada bir “Peygamber tıbbı: Tıbb-ı Nebevî” bulunduğunu savunmuşlardır. Ancak tavsiye edilen şeyler teker teker ele alındığında böyle bir anlayışın doğru olmadığı ortaya çıkar. Peygamberimizin (s.a.) tavsiye ettiği tedavi şekillerinin ve ilaçların (ilaç yerine kullanılan nesnelerin) hemen tamamı, hem içinde yaşadığı toplum tarafından hem de daha eski topluluklarca bilinmekte ve kullanılmaktadır. Buhârî’nin rivayet ettiği şu hadis de bizim anlayışımızı desteklemektedir: “Sizin ilaçlarınızda eğer bir fayda varsa ancak kan alanın aletinde, bal şerbetinde ve derde uygun olarak yapılacak ateşle dağlamada vardır; ben dağlanmayı sevmiyorum.” Hadiste “...sizin ilaçlarınızda” buyruluyor; bu ifade, “Öteden beri kullanmakta olduğunuz ilaçlar ve tedavi araçlarınızda” demektir. Yasaklamamakla beraber yine öteden beri kullanılan “yarayı ateşle dağlama” tedavisinden de hoşlanmadığını söylüyorlar.

Genel olarak O’nun, tıpla ilgili tavsiyelerinden şu sonuçları çıkarmak mümkündür:

a)Bir hadiste de geçtigi üzere “Allah yarattığı her derdin devasını da yaratmıştır, insanlar onu bulup hastaları tedavi etmeye çalışmalıdırlar.

b) İlaç ve tedavi şekilleri ile araçları dünya işidir ve beşeri bilgi alanına girer. Beşeri bilgi de zamana, mekana, şartlara bağlı olarak değişir ve gelişir. Peygamberimizin tavsiye ettiği tedavi araçlarının çoğu beşeri bilgi ve tecrübeyle elde edilmiştir. Onları aşmak ve daha iyileriyle değiştirmek dine de, sünnete de aykırı değildir.

c)Peygamberimizin tavsiye ettiği, yaşadığı zamanın şartları içinde iyi ve geçerli olan tedavi araçları, uygun kullanıldığında insanlara hiçbir zaman -faydasından daha fazla- zarar vermez; zarar verecek olsaydı Allah, Peygamberini uyarır, insanlara zarar verecek bir tavsiyede bulunmasını engellerdi

Peygamber’in tıpla ilgili tavsiyelerinin din ve vahiy ile ilişkisi konusunda, büyük âlim ve Buhârî şârihi İbn Hacer’in şu sözleri dikkat çekicidir: “Tıp (tedavî) ikiye ayrılır: Kalbin tıbbı, bedenin tıbbı. Kalbin (insanı insan yapan manevî varlık/yapının, bir mânada ruhun) tedavisi ancak Resûlün (s.a.) Rabbinden getirdiği (vahiy, din) ile olur. Bedenin tedavisine gelince bu konuda Hz. Peygamberden nakledilenler (O’nun söyledikleri) de vardır, başkalarının söyledikleri de vardır ve bunların çoğu tecrübeye dayanır. (Fethu’l-Bârî, Tıp bölümünün girişi).

samedi 17 mars 2007

la turquie en deux mots

Histoire

La Turquie pourrait être nommée « Berceau de Civilisation » Après un séjour dans ce pays historique, les visiteurs ne comprendront que mieux le sens de cette phrase.

La première agglomération connue dans le monde, la ville de Çatalhöyük, date de 6500 avant JC. Depuis ces temps jusqu'à nos jours la Turquie s’enorgueillit des civilisations qui ont traversé les siècles et ont fait d’elle un paradis de richesses culturelles.

Non seulement ruines et vestiges uniques sont témoins des siècles, mais l’histoire contemporaine de la Turquie est fascinante.

Au moment du déclin de l’Empire ottoman et de la défaite de la 1ère Guerre Mondiale, un jeune militaire et grand visionnaire Mustafa Kemal Atatürk libera le pays des forces d’occupations et fonda la République Turque, le 29 octobre 1923. Il rétablit la paix et la stabilité dans le pays et posa les bases essentielles d’une économie moderne.
Géographie et climat

Anatolie du Sud-Est
La Turquie est à égale distance du pôle Nord et de l’équateur et représente un pont naturel entre l’Europe et l’Asie. Le pays est bordé au Nord par la Mer Noire (Kara Deniz), au Nord-Est par la Georgie et l’Arménie, à l’Est par l’Iran, au Sud-Est par l’Irak et la Syrie, au Sud par la Mer Méditerranée (Ak Deniz), à l’Ouest par la Mer Egée (Ege Denizi) et au Nord-Ouest par la Grèce et la Bulgarie.

La Turquie est divisée en sept régions géographiques: Mer Noire, Marmara, Egée, Méditerranée, Anatolie Centrale, Anatolie de l’Est et Anatolie du Sud-Est. Chaque région a ses paysages, son climat et sa faune propres. Les climats par région:

Les côtes de la Mer Noire: étés chauds et humides, hivers tempérés avec de fortes précipitations.

L’Anatolie Centrale: climat de steppe avec des étés chauds et secs, des hivers froids.

L’Anatolie de l’Est: hivers longs et enneigés, étés doux.

L’Anatolie du Sud-est: étés chauds, hivers pluvieux et doux.

La Méditerranée: on y retrouve le climat typique de la Méditerranée avec étés chauds et hivers doux.

La Turquie a une superficie de 814.578 km2. La région asiatique est séparée de la région européenne par le Détroit du Bosphore -Istanbul Boğazı-, la Mer de Marmara et le Détroit des Dardanelles -Çanakkale Boğazı-. L’Anatolie est un plateau s’élevant progressivement vers l’Est, entrecoupé de vallées aux 15 rivières parmi lesquelles Le Tigre -Dicle- et l’Euphrate -Fırat- De nombreux lacs, comme le lac de Van, aussi grands que des mers intérieures. Au Nord, les massifs montagneux longent en parallèles les côtes de la Mer Noire; au Sud la chaîne de montagnes du Taurus -Toros- domine une plaine côtière très fertile.

Izmir Tour de l´Horloge

Turquie, terre de nombreuses civilisations depuis des siècles… Bien que toutes mérites d’être mentionnées, nous ne parlerons que des villes principales comme Izmir, Adana, Bursa, Antalya.

Un aperçu historique, culturel, touristique du pays ainsi que des détails sur la vie au quotidien.Population


La population de la Turquie est d’environ 70 millions d’habitants. On observe une importante migration vers les villes bien que 47% des habitants vivent encore en zones rurales.

Les villes principales sont Istanbul, Ankara (la capitale), Izmir, Adana, Antalya et Bursa. D’une façon générale, jeunesse et dynamisme caractérisent la population turque. Istanbul, qui fut la capitale de trois empires, est aujourd’hui la plus grande ville de Turquie avec plus de 10 millions d’habitants.

La population turque en réalité très hétérogène est constituée de nombreuses ethnies d’origines différentes; Turcs, Arméniens, Kurdes, Circassiens, Géorgiens, Arabes, Européens de Thrace, Russes etc. La Turquie moderne sait profiter des diversités qu’offre ce camaïeu de cultures.

Population


La population de la Turquie est d’environ 70 millions d’habitants. On observe une importante migration vers les villes bien que 47% des habitants vivent encore en zones rurales.

Les villes principales sont Istanbul, Ankara (la capitale), Izmir, Adana, Antalya et Bursa. D’une façon générale, jeunesse et dynamisme caractérisent la population turque. Istanbul, qui fut la capitale de trois empires, est aujourd’hui la plus grande ville de Turquie avec plus de 10 millions d’habitants.

La population turque en réalité très hétérogène est constituée de nombreuses ethnies d’origines différentes; Turcs, Arméniens, Kurdes, Circassiens, Géorgiens, Arabes, Européens de Thrace, Russes etc. La Turquie moderne sait profiter des diversités qu’offre ce camaïeu de cultures.

Langue

De la Bulgarie à la Chine, le turc est parlé par plus de 150 millions de personnes. D’après l’UNESCO se serait la onzième langue dans le monde. C’est une langue altaïque qui a des affinités avec le hongrois et le finnois, largement parlée en Europe et Asie (Kirghizes, Tatars, Azéris, Ouzbeks, Turkmènes, Kurdes. Ouïgours, Xinjiang). Les plus anciennes inscriptions en langue turque ont été découvertes sur des monuments en Asie Centrale dans le Orhun, Yenisey et Talas, régions situées à l’intérieur des frontières de la Mongolie actuelle. Ces écrits datent des années 725, 732 et 735 après JC.

Après l’instauration de la République en 1923 et pour cimenter l’union nationale, l’alphabet latin devint officiel en 1928, abolissant l’alphabet arabe. Dans un souci de simplification Atatürk institua une réforme visant à éliminer les termes complexes empruntés au persan et à l’arabe, pour aboutir à un langage logique et expressif. Si logique que la grammaire turque a servi de modèle à l’espéranto.

Langue dite agglutinante, les mots se construisent à l’aide de suffixes et se déclinent, l’ordre des mots et la formation des verbes sont différents de ceux des langues indo-européennes. Le turc parait musical car il suit la règle de l’harmonie vocalique. Les suffixes s’accolent sur la racine du nom en tenant compte de cette harmonie. Le mot peut aussi former une phrase entière, telle: Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdanmısınz? (Faites-vous partie de ce peuple qui a essayé, sans succès, de ressembler aux citoyens de Tchécoslovaquie. Ce qui est facile à placer dans une conversation!

Nous ajouterons que les plus grandes difficultés de la langue pour un étranger peuvent être la grammaire et la prononciation. Si vous désirez vous faciliter la vie et apprendre correctement le turc, il est préférable que vous vous adressiez à des écoles de langues. Cependant vous trouverez dans Expressions turques usuelles, quelques phrases et mots qui vous permettront de pouvoir vous adapter immédiatement au quotidien. Sachez qu’une fois la formations des suffixes, la conjugaison des verbes, la prononciation du « g mou, ğ» et du fameux « i sans point » apprises plus rien ne pourra vous arrêter, vous êtes prêts à affronter les conversations les plus ardues !
Le turc s’écrit comme il se prononce. L’alphabet compte 29 lettres dont des lettres diacritiques : un s cédille ş, le fameux i sans point imprononçable ı, le g avec une barre ğ et les voyelles avec un tréma ü, ö.

Phonétique le turc est assez facile, toutes les lettres se prononçant. Il n’existe pas de combinaison de voyelles (diphtongues) et de lettres dites muettes. Pour les mots étrangers passés dans la langue, les turcs utilisent les sons ks pour remplacer x (taksi-taxi), v pour w (wagon-vagon) et k pour q (raket-raquette)

Voyelles douces: e i ö ü

Voyelles dures: a ı o u

Consonnes sonores: b c d g ğ j l m n r v y z

Consonnes sourdes: ç f h k p s ş t

Prononciation

e é comme donné

ı (i sans point) son entre i et é

ö eu comme fleur

u ou comme doux

ü u comme tu

c dj comme Azerbaidjan

ç tch comme tchèque

g gu comme garçon

ğ ne se prononce pas, prolonge la voyelle précédente

h toujours aspiré

r fortement roulé

s ss comme tresse

ş ch comme chaud

Il n’y a pas de genre en turc et aucun article ne précède le nom, seulement un adjectif numéral bir qui signifie indifféremment un ou une. Les pluriels se forment par les suffixes “ler” et “lar” suivant la règle de l’euphonie, et les noms ne prennent pas la marque du pluriel s’ils sont précédés d’un chiffre.Exemple:

La, une voiture: Araba - La, une main: El

Une voiture: bir araba - Une main: Bir el

Les, des voitures: Arabalar - Les, des mains: Eller

Deux voitures. İki araba - Deux mains: İki el

Préfixe

Le turc n’employant jamais de préfixe, l’élément en tête du mot est obligatoirement la racine. Toute la morphologie du turc est fondée sur les suffixes.

mon, ma (i-ı) m ma voiture: araba-m - mes voitures: araba-lar-ım

ton, ta (i-ı) n ta voiture: araba-n - tes voitures: araba-lar-ın

son, sa (s) i-ı sa voiture: araba-s-ı - ses voitures: araba-lar-ı

notre (i-ı) miz-mız notre voiture: araba-mız - nos voitures: araba-lar-ımız

votre (i-ı) niz-nız votre voiture: araba-nız - vos voitures: araba-lar-ınız

leur (s) i-ı leur voiture: araba-s-ı - leurs voitures: araba-lar-ı

Ajoutés aux radicaux des noms et des verbes un grand nombre de suffixes réguliers sert à former des adjectifs et des mots nouveaux.

lı-li-lu-lü glace: buz - glacé: buz-lu

sel histoire: tarih historique: tarih-sel

lık-lik-luk-lük l’œil: göz - les lunettes: göz-lük

cı-ci-cu-cü le verre: cam - le vitrier: cam-cı

daş le secret: sır- le confident: sır-daş

cık-cik-cuk-cük l’île ada - l’îlot: ada-cık

Quelques exemples de mots formés sur la racine des verbes dont la terminaison est mak ou mek.

ış-iş-uş-üş rire: gül-mek le rire: gül-üş

ım-im-um-üm naître: doğ-mak - la naissance: doğ-um

ga-ge balayer: süpür-mek - le balai: süpür-ge

ıntı-inti untu-üntü couper: kes-mek - la coupure: kes-inti

ınç-inç-unç-ünç presser: bas-mak - la pression: bas-ınç

Suffixes exprimant des compléments circonstanciels

avec/en: ile, en voiture/avec la voiture: araba ile

sans: sız-siz-suz-süz, sans voiture: araba-sız, sans vêtement: elbise-siz, sans sel: tuz-suz, sans lait: süt-süz

depuis /de/à partir de: den-dan, de la voiture: araba-dan, de la maison/depuis la maison: ev-den

jusqu’à/à/vers: ya-a-ye-e, jusqu’à la voiture/vers /à la voiture: araba-ya, jusqu’à l’école/vers/à l’école: okul-a, jusqu’à la galerie/vers/à la galerie: galeri-ye, jusqu’à la maison/vers/à la maison: ev-e

dans/ à –au: da-ta-de-te , dans la voiture: araba-da, dans la rue: sokak-ta, de à la maison: ev, au travai : liş-te

Les pronoms: en turc il n’y a qu’un seul pronom pour exprimer la troisième personne, le “vous” turc exprime à la fois le pluriel et la forme de politesse. Les pronoms se déclinent comme les noms suivant les différents cas.

Nominatif - Accusatif - Génitif - Datif - Locatif - Ablatif

je, me, moi: ben beni beni bana bende benden

tu, te, toi: sen seni senin sana sende senden

il, elle, lui, le, la, leur, en, y: o onu onun ona onda ondan

nous: biz bizi bizim bize bizde bizden

vous: siz sizi sizin size sizde sizden

ils, elles, les, leurs, eux: onlar onları onların onlara onlarda onlardan

Les adjectifs

Ils se placent avant le nom et ne se déclinent pas. Pour exprimer le comparatif et le superlatif on emploie les mots daha et en devant l’adjectif.

une belle voiture: güzel araba

une plus belle voiture: daha güzel bir araba

la plus belle voiture: en güzel araba

Les verbes

La conjugaison des verbes en turc est régulière. Les formes de l’infinitif sont:

positif mak-mek, aimer: sev-mek

négatif mamak-memek, ne pas aimer:sev-memek

négatif impossible (y)amamak-(y)ememek, ne pas pouvoirs aimer: sev-ememek

La langue turque n’a qu’un seul verbe auxiliaire (ETRE) dont l’infinitif supposé imek est inusité, ce verbe est défectif et n’a que 4 temps.

Présent absolu Passé déterminé Oui-dire Suppositif

Je suis... J’étais.... (parait-il) Si je suis...

...(y) imidimimişimisem

...sinidinimişsinisen

...diridiimişise

...(y) izidikimişizisek

...sinizidinizimişsiniziseniz

dir(ler) …idilerimişleriseler

je suis malade: hasta-yım

tu étais gai: neşeli-ydin

il était riche parait-il!: zengin-miş

si nous sommes fatigués: yorgun-isek

La forme négative se forme avec l’adverbe değil (ne… pas) placé devant le verbe conjugué à tous les temps et toutes les personnes: je ne suis pas malade: hasta değil-im

La forme intérrogative se forme en faisant précéder les terminaisons des verbes par mı-mi-mu-mü: es-tu malade? hasta-mı-sın?

En turc il n’y a pas à proprement dit de verbe avoir. On le remplace par les mots var-vardır (il y a) et yok-yoktur (il n’y a pas) On ajoute simplement au nom les suffixes possessifs suivit de var ou yok suivit de l’auxiliaire imek conjugué (dir- idi- imiş- ise)

j’ai une voiture: arabam var-vardır

j’avais une voiture: arabam var-dı (var idi )

arabam varmış (var imiş): j’avais une voiture parait-il !

si j’ai une voiture: arabam varsa (var ise)

je n’ai pas de voiture: arabam yok-yoktur

je n’avais pas de voiture: arabam yoktu (yok idi)

je n’avais pas de voiture parait-il !: arabam yokmuş (yok imiş)

si je n’ai pas de voiture: arabam yoksa (yok ise)

L’interrogation se forme avec la particule mi-mı-mu placée respectivement après var et yok sans liaison.

y a t-il?: var mı?

n’y a t-il pas?: yok mu?

n’y avait-il pas?: yok muydu?

Dans la conjugaison des verbes, le radical est toujours invariable et se retrouve dans toutes les formes, seule la terminaison varie suivant le mode et la personne.

aimer: sev-mek

Radical Mode Personne

j’aime (présent actuel): sev-iyor-um

tu aimes (en général): sev-er-sin

nous avons aimé (passé): sev-di-k

tu aimeras (future): sev-ecek-sin

Religion


99% de la population turque est musulmane, cependant la liberté de culte est assurée par constitution aux non musulmans. Tout a commencé avec l’abolition du Califat, du Ministère du Culte et des institutions religieuses en mars 1924. Suivirent alors la séparation des systèmes judiciaires et éducatifs, la réforme vestimentaire, l’interdiction des confréries religieuses, des derviches, l’instauration du week-end à la place du vendredi musulman, enfin le principe d’une constitution laïque en 1937. En Turquie laïque, les affaires religieuses relèvent d'une organisation du gouvernement central dirigé par le Premier ministre; Diyanet İşleri Başkanlığı (Département des Affaires Religieuses)

Il existe en Turquie aussi bien des Eglises Catholiques, Orthodoxes, Protestantes, Arméniennes, que des Synagogues où chacun est libre de pratiquer la religion de son choix. A Istanbul en particulier, toutes les religions se côtoient depuis des siècles et les gens de cultes différents ont vécu de tout temps avec leurs habitudes, en bon entendement. Il faut dire que les Turcs sont particulièrement tolérants envers les autres religions et pratiquent d’une façon générale un Islam très modéré par rapport aux autres populations musulmanes. Un grand nombre de turcs musulmans apprécient les boissons alcoolisées, les cigarettes et autres “plaisirs de la vie”, dont ils s’abstiennent, par respect, lors des périodes religieuses Ramazan et Kandil. Bien sûr, ceci est une déclaration non officielle de notre part.

Le Ramadan est le mois sacré pendant lequel un bon musulman ne doit rien faire passer par ses lèvres de toute la journée ; ne rien manger, ne rien boire, ne pas fumer ni même lécher un timbre.

Monnaie


La Nouvelle Livre Turque YTL en circulation depuis le 1er janvier 2005, sachez qu'à partir du 1er janvier 2006 les billets et pièces en ancienne livre turque TL n’auront plus cours et pourront être échangés au cours des dix ans à suivre à la Banque Centrale Merkez Bankası ou bien à Ziraat Bankası dans les villes qui n’ont pas d’agences de la Banque Centrale.
Informations détaillées dans le sous-titre de la colonne de droite.

La monnaie turque est la nouvelle livre Yeni Türk Lirası - YTL Il est inutile d’acheter des livres turques en France. Vous pouvez facilement changer votre argent sur place (à l’aéroport ou dans les bureaux de change). Etant donné l’inflation, il vaut mieux changer de petites sommes à la fois.

Il existe des billets de 250.000 TL, 500.000 TL, 1.000.000 TL, 5.000.000 TL, 10.000.000 TL, 20.000.000 TL et des pièces de 50.000 TL, 100.000 TL, 250.000TL.

Les billets de 100.000 TL qui ne sont plus en cours depuis longtemps sont de la même couleur que ceux de 5.000.000 TL actuels. Soyez prudent, la confusion peut s’avérer être désagréable.

Pour les cours quotidiens, cliquez en "savoir plus".

Les Euros sont acceptés partout. Ce n’est donc pas la peine de les changer en dollars avant votre départ. On peut changer l’argent dans les postes Postane, les banques Banka et dans les bureaux de change Döviz Bürosu.

Les cartes VISA, sont à présent acceptées (presque) partout. Vous pouvez aussi retirer des livres turques dans les distributeurs avec votre carte VISA. Le taux est calculé en dollar puis en euro. Les programmes des distributeurs de billets sont en plusieurs langues, dont le français.

La carte Eurocard, Mastercard permet à son détenteur et à sa famille de bénéficier (si elle l’accompagne) de l’assistance médicale rapatriement. En cas de perte ou de vol, appeler le 01 45 67 84 84 en France (PCV accepté) Pour American Express, appeler le 01 47 77 72 0

Système politique

Assemblée Nationale
La République turque fondée en 1923 après la première guerre mondiale par Mustafa Kemal Atatürk est basée sur un système parlementaire, démocratique et pluraliste où le droit et la justice sociale protègent les droits de l’homme. La Turquie est membre fondateur de l’O.C.D.E., de l’Organisation de Coopération Economique des Pays de la Mer Noire, membre des Nations Unies, de L’OTAN, du Conseil Européen, de l’Association de la Conférence Islamique et membre associé de l’Union Européenne.

L’assemblée nationale compte 550 députés élus pour 5 ans par des élections nationales. Seuls, les hommes et femmes turcs âgés de plus de 18 ans inscrits sur les listes électorales de leur lieu de résidence peuvent exercer leur droit de vote. Il faut avoir 30 ans ou plus pour être éligible. L’assemblée nationale est élue par un vote national, le pays est dirigé par le Conseil des Ministres dirigé lui-même par le Premier Ministre.

Le Président de la République est élu pour 7 ans par les membres de l’Assemblée Nationale.

Le Premier Ministre est désigné parmi les députés élus qui forment l’Assemblée Nationale. Il dirige le gouvernement, et est responsable du parlement. Les membres du gouvernement sont désignés par le Président de la République sur avis du Premier Ministre. Le président actuel est Ahmet Necdet Sezer, il est le représentant officiel de la République mais n’a pas de fonction active dans les affaires du pays, ceci en accord avec la Constitution turque. En Turquie il est aussi prévu de consulter la population par référendum; la Constitution fut réactualisée en 1982.

Après les élections législatives du 3 novembre le parti AKP est passé au pouvoir avec une très grande majorité. CHP est l’unique parti de l’opposition au Parlement. Sur 550 membres seulement 9 députés indépendants. Des 19 partis ayant participés aux élections, deux seulement, ayant obtenu le pourcentage de voix nécessaires, ont pu prendre place au Parlement. D’après la loi turque, lors de suffrages, seul les partis ayant obtenu 10% de l’ensemble des voix exprimées peuvent avoir des députés dans l’Assemblée.

Dans le tableau suivant vous trouverez les noms des partis qui ont pris part aux élections, le nombre de voix obtenues et le nombre de députés sortants.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) (Parti de la Justice et du Développement)
34.27% 363 députés

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) (Parti du Peuple Républicain)
19.39% 178 députés

Indépendants
9 députés

Doğru Yol Partisi (DYP) (Parti de la Juste Voie)
9.55%

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) (Parti d’Action Nationaliste)
8.33%

Genç Parti (GP) (Jeune Parti)
7.24%

Demokratik Halk Partisi (DEHAP) (Parti Démocratique du Peuple)
6.21%

Anavatan Partisi (ANAP) (Parti de la Mère Patrie)
5.12%

Saadet Partisi (SP) (Parti du Bonheur)
2.48%

Demokratik Sol Parti (DSP) (Parti de la Gauche Démocratique)
1.22%

Yeni Türkiye Partisi (YTP) (Parti de la Nouvelle Turquie)
1.14%

Büyük Birlik Partisi (BBP) (Parti de la Grande Union)
1.02%

Yurt Partisi (YP) (Parti du Pays Natal)
0.93%

Işçi Partisi (IP) (Parti des Travailleurs)
0.51%

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) (Parti de la Turquie Indépendante)
0.47%

Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) (Parti de la Solidarité et de la Liberté)
0.33%

Liberal Demokratik Parti (LDP) (Parti Libéral Démocratique )
0.28%

Millet Partisi (MP) (Parti de la Nation)
0.22%

Türkiye Komünist Partisi (TKP) (Parti Communiste de Turquie)
0.19%

Calendrier et vacances

Depuis Atatürk, la Turquie a officiellement adopté le calendrier grégorien. Par contre, les fêtes religieuses suivent le calendrier lunaire musulman. D’après l’hégire, un an a 354 jours et 9 heures. La date des fêtes religieuses avance donc tous les ans d’environ 11 jours. Le jour saint de l’Islam est le vendredi mais le dimanche est le jour officiellement férié.

La Turquie passe, elle aussi aux horaires d’été. Dans certaines régions égéennes et méditerranéennes les offices gouvernementaux et certains établissements ferment l’après-midi durant la saison d’été. Ces horaires sont fixés chaque année par les Gouverneurs Provinciaux.

Les fêtes laïques

Elles sont marquées par des manifestations publiques et un déploiement de drapeaux et banderoles. Souvent les magasins sont ouverts mais les administrations publiques elles sont fermées.

1 janvier Jour de l’An, Yılbaşı

23 avril Fête des Enfants, Çocuk Bayramı

19 mai Fête de la Jeunesse et des Sports, Gençlik Bayramı

30 août Fête de la Victoire, Zafer Bayramı

29 octobre Fête de la République, Cumhuriyet Bayramı

Les fêtes religieuses

Şeker Bayram (fête du sucre), c’est la fête qui clôt le mois du ramadan, et dure trois jours. Kurban Bayram (fête du sacrifice) commémore le sacrifice d’Abraham, elle dure quatre jours. Le premier jour des fêtes religieuses les magasins sont fermés. Tandis que les services publics eux sont fermés tout le long des fêtes. Kandil sont des jours saints qui jalonnent l’année religieuse. Ceux-ci ne sont pas fériés.


Même horaire dans tout le pays, l’heure locale est GMT + 2heures. Une heure de décalage horaire avec la France. La Turquie applique les horaires d’été.

L’électricité est de 220V dans toute la Turquie.

Température

Pour passer des degrés Celsius aux degrés Fahrenheit, multiplier par 9, diviser par 5 et ajouter 32
Pour passer des degrés Fahrenheit aux degrés Celsius soustraire 32, multiplier par 5 et diviser par 9

Liste des abréviations

g. ou gr. Gramme
Kg Kilogramme
L ou lt. Litre
cl. Centilitre
ml. Millilitre
m. Mètre
cm. Centimètre
mm. Millimètre
C Celsius

Poids

1 gramme 15.43 grains
1 kilogramme 2.205 pound
1 tonne 2204.62 lb
1 grain 64.8 mg
1 once 28.35 g
1 pound 0.4536 kg
1 stone 6.350 kg

Longueur

1 centimètre 0.3937 inch
1 mètre 3.280 feet
1 kilomètre 0.6214 mile
1 inch 2.54 cm
1 foot 0.3048 m
1 yard 0.9144 m
1 mile 1.609 km


Volume

1 millilitre 0.00176 pint
1 litre 1.76 pint
1 once liquide 28.41 cm³
1 US gallon 3.785 dm³Températures de cuisson

Celsius
Fahrenheit
140
275
160
325
180
350
200
400
220


Mètre cube

1 cm³ 0.06102 in³
1 m³ 1.308 yd³
1 in³ 16.39 cm³
1 ft³ 0.02832 m³
1 yd³ 0.7646 m³

Mesures culinaires

1 cuillère a thé
5 ml
1 cuillère a soupe
15 ml
1 once
30 ml
1 cup
250 ml
1 pound
450 gr.

Surface

1 centimètre carré 0.1550 in²
1 m² 10.766 ft²
1 hectare 2.471 acres
1 km² 0.386 mile carré
1 in² 645.16 mm²
1 ft² 0.0929 m²
1 yd² 0.8361 m²
1 acre 4047 m²
1 mile carré 2.

vocabulaire turc

chez le medecin:hekimde


Abcès: apse
Anémie : kansızlık
Angine : anjin
Appendicite : apandisit
Artériosclérose : damarsertliği
Arthrite : artrit
Asthme : astım
Blessure: yara
Bronchite : bronşit
Brûlure: yanık
Calcul : taş
Cancer: kanser
Cataracte: katarakt
Cirrhose : siroz
Constipation : kabızlık
Coqueluche : boğmaca
Coup de soleil : güneşçarpması
Crise cardiaque: kalp krizi
Crampe : kramp
Démangeaison : kaşıntı
Diabète: şeker, diyabet
Diarrhée : amel, ishal, diyare
Diphtérie : difteri, kuşpalazı
Dysentrie :dizanteri
Eczéma: egzama
Enflure: şiş
Enrouement: seskısıklığı
Entorse : burkulma
Epilepsie : sara
Etourdissement: baş dönmesi
Evanouissement : bayılma
Foulure : burkulma
Fracture : kırık
Frisson : titreme
Furoncle : kançıban
Gastrite : gastrit
Goitre : guatr
Grippe: grip
Hémorragie : kanama
Hémorroïdes: basur
Hernie : fıtık
Indigestion : hazımsızlık
Inflammation : iltihap
Insomnie : uykusuzluk
Intoxication : zehirlenme
Jaunisse : sarılık
Kyste : kist
Lumbago: lumbago
Luxation: çıkık
Mal de tête, migraine: başağrısı, migren
Méningite : menenjit
Nausée : bulantı
Néphrite : nefrit
Névralgie : nevralji
Obésité : şişmanlık
Œdème : şişkinlik
Oreillons : kabakulak
Orgelet : arpacık
Otite : otit
Palpitations: çarpıntı
Paralysie : felç
Péritonite : peritonit
Phlébite : flebit
Pleurésie : satlıcan
Pneumonie : zatürree
Poliomyélite : çocukfelci
Refroidissement : üşütme
Rhumatisme : romatizma
Rhume : nezle
Rougeole : kızamık
Scarlatine : kızıl
Sciatique : siyatik
Sinusite : sinüzit
Sueurs : terleme
Syncope : baygınlık
Tétanos : tetanos
Toux : öksürük
Tuberculose : verem, tüberküloz
Ulcère: yara, ülser
Urémie: üremi
Varice: varis
Varicelle: suçiçeği
Variole: çiçek
Vertige : başdömesi
Verrue: siğil
Vomissement : kusma
Zona: zona

Quelques phrases aussi :

J’ai mal…. : ağrım var…
J’ai des étourdissements : başım dönüyor
J’ai de la fièvre : ateşim var
Je respire mal : nefes darlığım var
Je tousse beaucoup : çok öksürüyorum
J’ai des palpitations : çarpıntım var
Je ne me sens pas bien : İyi hissetmiyorum
Respirez profondément : derin nefes alınız, veriniz
Quel est le montant de vos honoraires ?: Viziteniz ne kadardır ?

Savoir chez qui l’on est !

Anesthésiste: anestezist, anestezi uzmanı, narkozitör
Cardiologue : kardiyolog, kalp uzmanı
Chirurgien : cerrah
Dentiste : dişçi
Dermatologue : dermatolog, cildiyeci
Docteur : doktor, tabip, hekim
Garde- malade : hastabakıcı
Gastro-entérologue : gastrolog
Généraliste : dahiliyeci
Gynécologue : jinekolog, kadın doktoru
Infirmière : hemşire
Neurologue : sınır hastalıkları uzmanı
Neurochirurgien : beyincerrahı
Oculiste : göz hekimi
Ophtalmologue : göz hastalıkları uzmanı
Opticien : gözlükçü
Orthopédiste : ortopedist
Oto-rhino-laryngologiste : kulak- burun-boğaz hekimi
Pédiatre : çocuk doktoru
Pharmacien : eczacı
Psychologue : psikolog
Psychiatre : psikiatr, ruh doktoru
Radiologue : radyolog, röntgen uzmanı
Sage-femme : ebe
Urologue: ürolog

pharmacie:eczane

Antidote: panzehiraspirine: aspirin

bandage: sargı

bouillotte: buyot, sıcak su torbası, calmant: teskin edici, sakinleştirici,
capsule: kapsül
collyre: göz ilacı
comprimé: komprime
coton hydrophile: pamuk
diète: pehriz
digestif: hazmettirici
diurétique: idrar söktürücü
eau de Cologne: kolonya
fortifiant: kuvvetlendirici
gargarisme: gargara
gaze hydrophile: sargı bezi
inhalation: buğu
injection: iğne, zerk etme
lavement: lavman
lotion: losyon
médicament: ilaç
onguent: merhem
opération: ameliyat
ordonnance: reçete
dentifrice: diş macunu
pilule: hap
piqûre: iğne
piqûre intra-musculaire: kaba ete iğne
piqûre intra-veineuse: damara iğne
piqûre sous-cutané: deri altına iğne
poche à glace: buz kesesi-buz torbası
pommade: pomat-krem
poudre: toz
préservatif: prezervatif-kaput
protection hygiénique (protège slip):günlük pet (généralement appelé par la marque Orkid)
purgatif: müshil
seringue: şırınga
sérum: serum
serviette hygiénique: pet-kadın bağı (généralement appelé par la marque Orkid)
sirop: şurup
somnifère: uyku ilacı
suppositoire: fitil
talc: talk pudrası
thermomètre: derece
vaccin: aşı
vomitif: kusturucu

papeterie:kirtasiyeci

agrafe: tel zımba
agrafeuse: zımba makinası
album: albüm
aquarelle: suluboya
attache: ataş
bloc-note: bloknot
cahier: defter
cartable: okul çantası
carte postale: kartpostal
classeur: dosya, klasör
crayon: kurşun kalem
crayon de couleur: boya kalemi
crayon de feutre: keçe kalem
encre: mürekkep
enveloppe: zarf
épingle: topluiğne
étiquette: etiket
ficelle: sicim
gomme : silgi
colle : zamk
papier: kağıt
papier carbone: kopya kağıdı
papier d’emballage: ambalaj kağıdı
perforatrice: delgeç, delgi
recharge: yedek
règle: cetvel
répertoire: firhist
stylo: dolmakalem
stylo à bille: tükenmez
taille-crayon: kalemtraş

Vocabulaire en librairie
agenda: masa takvimi, ajanda
brochure: broşür
calendrier: takvim
carte géographique: harita
dictionnaire: sözlük, lugat
encyclopédie: ansiklopedi
guide touristique: turistik rehber
journal: gazete
livre: kitap
poésie: şiir
plan de ville: şehir haritası
revue: dergi
carte postale: posta kartı

flueuriste:cicekci

bouquet: buket, demet, fleur artificielle: yapay çiçek, immortelle: kuru çiçek, plante verte: bitki, pot de fleur: saksı, panier: sepet, azalée: açalya, basilic: fesleğen, bégonia: begonya, cactus: kaktüs, camélia: kamelya, chèvrefeuille: hanımeli, chrysanthème: krizantem, cyclamen: siklamen, géranium: sadunya, giroflée: şebboy, glaïeul: glayöl, hortensia: ortanca, jacinthe: sümbül, jasmin: yasemin, lilas: leylak, lis: zambak, magnolia: manolya, marguerite: papatya, mimosa: mimoza, muguet: inci çiçeği -müge, narcisse: nergis, œillet: karanfil, orchidée:orkide, renoncule: düğün çiçeği, rose: gül, tulipe: lale, violette: mor menekşe

opticien:gozlukcu

Astigmate : astigmalı. Droite : sağ. Etui à lunette : gözlük kılıfı. Gauche : sol. Goutte : damla. Hypermétrope : yakıngörmez-hipermetrop. Lentille : lens. Loin : uzak. Lunettes : gözlük. Lunettes de soleil : güneş gözlüğü. Monture : çerşeve. Myope : uzakgörmez, miyop. Numéro : numara. Oculiste : göz doktoru. Œil : göz, Yeux : gözler. Ophtalmologue : göz hekimi, göz hastakıları uzmanı. Opticien : gözlükçü. Près : yakın. Presbyte : presbit. Verres : cam. Vue : görme.


dimanche 11 mars 2007

cours de turc

BİRİNCİ DERS

Tanışma...


Ali : İyi günler, adınız ne ?

Meryem : Adım Meryem, sizin adınız ne ?

Ali : Benim adım Ali, yeni öğrenciyim

Meryem : Ben de yeniyim, Türkçe öğreniyorum.

Ali : İşte arkadaşım Uğur geliyor.

Uğur : Merhaba Ali nasılsın ?

Ali : İyiyim teşekkür ederim, yeni bir arkadaşla tanış ; adı Meryem, Türkçe öğreniyor.

Uğur : İyi günler ismim Uğur, tanıştığımıza ı memnun oldum. Meryem Ben de memnun oldum.

Ali : Bonjour. Comment vous appellez-vous ?
Meryem : Je m'appelle Meryem. Et vous ?
Ali : Mon nom est Ali, je suis nouvel étudiant.
Meryem : Moi aussi je suis nouvelle, j'apprend le turc.
Ali : Voilà mon ami Uğur qui arrive.
Uğur : Bonjours Ali, comment vas-tu ?
Ali : Ca va merci, je te présente une nouvelle amie; elle s'appelle Meryem et elle apprend le turc.
Uğur : Bonjour, je m'appelle Uğur, enchanté de te rencontrer.
Meryem : Enchantée.


Explication du texte :

Tanışmak = faire connaissance

Le mot iyi a deux sens : « bon » et « bien »

Gün signifie « jour » ; le suffixe du pluriel -ler s'ajoute à la fin du mot.
Ad = isim sont des synonymes, qui signifient « nom »
Ne est l'un des interrogatifs : quoi, quel ( traduction exacte de la phrase : quelle est votre nom)


Benim adım = « mon nom » (les suffixes de possessif)
Yeni = « nouveau », öğrenci = « étudiant », (y)im suffixe de personnes (cf leçon 2)

Ben de « moi aussi » ; la particule de ou da signifie « aussi » « et », et s'écrit séparément du mot qui le précède.
Öğrenmek « apprendre », öğren (pour conjuguer les verbes en turc, on utilise le radical et les suffixes : ici en a enlevé le suffixe de l'infinitif -mek et on a ajouté le suffixe de présent progressif (i)yor et le suffixe de la première personne singulière -um.

İşte « voilà » : mot présentateur qui permet d'annoncer l'arrivée de quelqu'un ou de quelque chose.

Geliyor : gel (le radical de verbe gelmek), + (i)yor suffixe de présent progressif, le suffixe -dir n'est pas obligatoire, son utilisation est réservé pour certains cas (sf leçon 2)

Nasıl est un autre interrogatif qui signifie « comment ». En ajoutant le suffixe de la deuxième personne du singulier, on obtient l'équivalant de la phrase « comment vas-tu » en français.

İyi +y + im = on intercale un y entre iyi et -im, le suffıxe de la première personne du verbe être, parce que l'adjectif iyi se termine par une voyelle. Si l'adjectif se termine par une consonne, on ajoute directement le suffixe -im : güzel-im, « je suis beau » ou « belle ».

Teşekkür etmek = remercier
Bir « un », « une », est à la fois nombre et article défini.
Memnun olmak= être content, ici « être enchanté »

İKİNCİ DERS

Günaydın...


Ali : Günaydın Mehmet. Nasılsın ?

Mehmet : İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın ?

Ali : Ben de iyiyim.

Mehmet : Bugün hava çok güzel.

Ali : Evet çok sıcak, ben yüzmeye gidiyorum.

Mehmet : Ben çalışıyorum, yarın önemli derslerim var.

Ali : Plaja geliyor musun... ?

Mehmet : Hayır, sana iyi eğlenceler !
Ali : Sana da iyi çalışmalar.

Bonjour

Ali : Bonjour Mehmet. Comment vas-tu ?
Mehmet : Je vais bien, merci. Et toi ?
Ali : Ça va bien aussi.
Mehmet : Il fait très beau aujourd'hui.
Ali : Oui il fait très chaud. Je vais nager.
Mehmet : Moi je travaille, demain j'ai des cours importants.
Ali : Tu viens à la plage... ?
Mehmet : Non, amuse-toi bien.

Ali : Bon travail alors.

Explication du texte :

Günaydın s'utilise le matin jusqu'à midi. Dans l'après midi on dit: tünaydın ou bien iyi günler, dans la soirée: iyi akşamlar.

Nasılsın ? est composé de nasıl comment et du suffixe de la 2 ème personne du singulier -sın.

İyiyim, est composé de l'adjectif iyi suivi du suffixe de la 1ère personne du singulier -(y)im.

Bugün est composé de bu ce et gün jour.
Hava temps ; çok très ; güzel beau. Notez que en turc les adjectifs se conjuguent. La phrase d'origine est "Hava çok güzeldir." Les suffixes de la 3ème personne du singulier et du pluriel sont facultatifs !

ÜÇÜNCÜ DERS

Türkiye'ye Gidiyoruz ...


- Nereye gidiyorsunuz ?
- Türkiye'ye gidiyorum !

- Türk müsünüz ?

- Evet Türküm, İstanbul'da oturuyorum.

- Bu çok güzel, ben ve eşim Türkiye'ye gitmek istiyoruz.

- Hangi şehire gidiyorsunuz ?

- Önce İstanbul'a sonra da Kapadokya'ya gidiyoruz.

- Ben İstanbul'da kalıyorum, Kapadokya'ya gitmiyorum.

- O zaman İstanbul'da görüşürüz...

- Tabii, Türkçe konuşuyor musunuz ?

- Evet, şimdi Türkçe öğreniyoruz.

- Başarılar.

Nous allons en Turquie

- Où allez-vous ?
- Je vais en Turquie.
- Etes-vous turc ?
- Oui, je suis turc et j'habite İstanbul
- C'est très bien, mon épouse et moi, nous voulons partir en Turquie.
- Dans quelle ville voulez-vous aller?
- Nous allons d'abord à İstanbul ensuite en Cappadoce.
- Moi, je vais à İstanbul, mais je ne vais pas en Cappadoce.
- Très bien alors on se verra à İstanbul...
- Bien sûr, parlez-vous turc ?
- Oui, nous sommes en train d'apprendre.
- Bon courage !

Explication du texte :

 • Nere- :est l'un des mots d'interrogation, qui se décline comme n'importe quelle nom ou adjectif. Ici nere-ye est constitué avec directif (y)-e, y est la consonne de liaison.
 • Türkiye :(nom) se décline au cas directif à cause du verbe gitmek. Quant on apprend les verbes, il faut toujours les apprendre avec leurs déclinaisons ;-e gitmek.
 • Turc : les noms (propres) de nationalité se conjuguent avec le verbe être (olmak).
 • Hangi : est un mot d'interrogation qui veut dire quel/quelle.
 • Önce : avant, sonra ; après, ensuite
 • O zaman : est un adverbe qui veut dire alors, dans ce cas.
 • Şimdi : veut dire maintenant, actuellement.

 • SAYILAR Les Nombres

  Asal sayılar Sıra sayıları
  Cardinaux Ordinaux

  0 sıfır 0. sıfırıncı
  1 bir 1. birinci
  2 iki 2. ikinci
  3 üç 3. üçüncü
  4 dört 4. dördüncü
  5 beş 5. beşinci
  6 altı 6. altıncı
  7 yedi 7. yedinci
  8 sekiz 8. sekinci
  9 dokuz 9. dokuzuncu
  10 on
  10. onuncu

  Pour former des nombres complex, on juxtapose les chiffres;

  12 on iki, 24 yirmi dört, 56 ellialtı, 99 doksan dokuz, 135 yüz otuz beş, 220 iki yüz yirmi, 998 dokuz yüz doksan sekiz,
  1001 bin bir, 10 546 on bin beş yüz kırk altı, 163 921 yüz altmış üç bin dokuz yüz yirmi bir


  Le suffixe -(i)nci devient selon l'harmonie
  -(ı)ncı, -(u)ncu, -(ü)ncü,
  Pour abréger, on le ramplace par un point . ; 6. altıncı  Onluklar
  Dizaines


  10 on
  20 yirmi
  30 otuz
  40 kırk
  50 elli
  60 altmış
  70 yetmiş
  80 seksen
  90 doksan
  100 yüz
  1000 bin
  10 000 on bin
  100 000 yüz bin
  1 000 000 bir milyon
  1 000 000 000 bir milyar


  Üleştirme sayıları Distributifs


  birer birer un par un
  ikişer ikişer deux par deux
  üçer üçer trois par trois
  dörder dörder quatre par quatre
  beşer beşer cinq par cinq
  altışar altışar six par six
  yedişer yedişer sept par sept
  sekizer sekizer huit par huit
  dokuzar dokuzar neuf par neuf
  onar onar dix par dix